Katastrální pracoviště Karviná (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Slámova 183/1, Karviná-Fryštát