Ing. Pavel Rusek

Revize, montáže a opravy plynovodů, plynových kotelen, tlakových nádob, kotlů a elektrických zařízení.